Regulamin dane osobowe

1.  Administratorem danych jest Szarlatan -
 

firma prowadzona przez Stanisława Karolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Karolewski Szarlatan, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 179765 prowadzoną przez Urząd Miejski we Wrocławiu. Siedziba Administratora znajduje się przy ul. Szczytnickiej 51, 50-382 Wrocław, NIP :898-198-37-61, 606675207, email: szarlatan@szarlatan.pl

 

2. Zbierane przez Administratora dane osobowe służą wyłącznie do:

- do odpowiedzi na komentarz - powiadomienia o nowych wpisach lub komentarzach

- prenumeraty bloga - po pozostawieniu adresu e-mail w okienku: "Zaprenumeruj ten blog przez e-mail"

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

3. Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z prenumeraty/odpowiedzi.

4. Dane będą przechowywane aż do zarejestrowania sprzeciwu względem ich przechowywania lub sami je skasujemy uznając, że się przedawniły albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia.

5. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- Firmom informatycznym - na których serwerach znajduje się ta strona i nasze konta pocztowe - wyłącznie w celu obsługi i funkcjonowania tej strony i kont poczty elektronicznej.

Na stronie www. chwilenamiare.pl znajduje się również pixel facebook.com, instagram.com oraz google analitycs.

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z RODO oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Podający dane ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania kopii lub usunięcia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.