Gramatyka języka polskiego dla użytku szkół elementarnych z 1877r. a internetowi hejterzy

Stare książki są prawdziwą skarbnicą mądrości, nigdy nie wygasającym źródłem, z którego może czerpać każde kolejne pokolenie.

gramatyka-dla-szkol--blog-chwile-na-miare-stanislaw-karolewski00

Nawet tak niepozorne dziełko jak Gramatyka dla szkół, może przynieść nam wiele pożytku i satysfakcji: przyjemnie wziąć ją do ręki, nacieszyć się  stu czterdziestoletnią historią, uradować palce i oczy tym wszystkim, co w historii sztuki nazywane jest wartością starożytniczą. Przyjrzeć się papierowi, krojowi liter, sposobie wyrażania myśli i ich zapisu – jak zawsze, gdy mamy do czynienia z zabytkiem.

Lecz to nie wszystko, nawet w przypadku takiej książeczki, spisanej na potrzeby dziatwy szkolnej, możemy docenić zawarte weń, wciąż aktualne myśli. Wymieńmy me ulubione:

gramatyka-dla-szkol--blog-chwile-na-miare-stanislaw-karolewski01

O idiotyzmie systemu szkolnego:

„Szkoły tylko elementarne (…) uczą dziatwę języka ojczystego (…). Z tego wypływa, że młodzież przychodzi do gimnazyum często z zasadami, które wprost sprzeciwiają się zasadom gramatyki w gimnazyum używanej.”

gramatyka-dla-szkol--blog-chwile-na-miare-stanislaw-karolewski02

O hejterach:

„Uwzględniono tu także wszelkie słuszne uwagi, jakie bezstronni krytycy łaskawie wypowiedzieli, z wyjątkiem takich, które nakazywały odstąpić od dzieła.”

I ja, więc przy następnych wpisach uwzględnię wszelkie słuszne uwagi, jakie bezstronni krytycy łaskawie zechcą wypowiedzieć, z wyjątkiem takich, które nakażą odstąpić od dziełabo bez pisania żyć nie potrafię.

gramatyka-dla-szkol--blog-chwile-na-miare-stanislaw-karolewski03

 

Władysław Lercl, Gramatyka języka polskiego dla użytku szkół elementarnych, Kraków, Nakład i własność księgarni J. M. Himmelblaua 1877,

Share Button
  • Odwiedzin17622

Opublikuj komentarz